โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ภาพกิจกรรม
ชมภาพบรรยากาศภายในของโรงเรียนวัดนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
หน้าป้ายโรงเรียน
ถนนภายในโรงเรียน
ห้องประชุมใหญ่
สนามสำหรับเล่นกีฬา
อาคารเรียน
อาคารเรียนไม้
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,13:08   อ่าน 1275 ครั้ง