ภาพกิจกรรม
ชมภาพบรรยากาศภายในของโรงเรียนวัดนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
หน้าป้ายโรงเรียน
ถนนภายในโรงเรียน
ห้องประชุมใหญ่
สนามสำหรับเล่นกีฬา
อาคารเรียน
อาคารเรียนไม้
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,13:08   อ่าน 2013 ครั้ง