โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่รายงาน NT ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
   รายงานผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดนาวง ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2564,11:14   อ่าน 186 ครั้ง