โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็ม 1 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,11:28   อ่าน 118 ครั้ง