โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดนาวงได้รับการติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,11:24   อ่าน 64 ครั้ง