โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,12:12   อ่าน 67 ครั้ง