กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิวาพร ไชยวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิไลพร กิตติคุณ
ครู คศ.1
อีเมล์ : Tongsengk@gmail.com